Siren Wireless Alarm

รหัสสินค้า : Siren Wireless Alarm

รายละเอียด

  • ความถี่ : 868MHz
  • เสียงเตือน : 85 เดซิเบล (ภายในระยะ 3 เมตร)
  • ไฟเตือน : ไฟกระพริบสีแดงเมื่อสัญญาณเตือนดัง (กระพริบถี่ๆ)
จำนวน
2,700.00 ฿

2,800.00 ฿
 (-4%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 21,754