ข่าวสารและกิจกรรม

การรูดใบขับขี่

   เข้าสู่เดือนต่อภาษีแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการรูดใบขับขี่ที่ถูกวิธีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

          

         คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPS TRACKING เมนูติดตามรถ

                                                                                                                                    

                                                                               

 

                                                  

        คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPS TRACKING : เมนูประวัติการเดินรถ

 

                                                                                                                                                       

 

                                   

      คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPS TRACKING : เมนูข้อมูลรถ+ข้อมูลคนขับ

 

                                                                                                                                                       

 

                                                                 

  คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPS TRACKING : เมนูพื้นที่เเละจุดสนใจ+ข้อมูลผู้ใช้งาน

 

                                                                                                                                                         

 

                           

        คู่มือการใช้งานโปรแกรม GPS TRACKING#5 : เมนูรายงาน

 

                                                                                                                                                         

 

Visitors: 90,006