เกี่ยวกับเรา

 

ประวัติความเป็นมา

 

               เริ่มจากทีมผู้บริหารได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจด้านขนส่งในภาคตะวันตก อีกทั้งกรมการขนส่งได้มีมาตรการให้ติดตั้ง GPS Tracking จึงเห็นความสำคัญในการบริหารรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ต่อมาจึงได้ก่อตั้ง บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยเริ่มต้นกับธุรกิจที่เกี่ยวกับการเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางบก ด้วยการนำระบบ GPS Tracking มาเพื่อบริหารจัดการรถขนส่ง จึงได้ทำการคิดค้นและพัฒนา GPS Tracking และระบบ Binoculars System เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในราคาประหยัด และเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย มีการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยมีความคาดหวังจะช่วยผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งให้ผู้ประกอบการสามารถใช้วางแผนและวิเคราะห์บริหารการจัดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทและยังช่วยป้องกันการทุจริตภายในองค์กร รวมไปถึงช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและลดปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุได้ ดั่งสโลแกนที่ว่า "ดูแลลูกค้าเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ พัฒนาโปรแกรมเสมือนเป็นเลขาคุณ" ต่อมาทางบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจออกไปทั้งทางด้าน กล้อง CCTV , Smart Home และในอนาคต บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จำกัด จะพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IOT Solution เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

              ในปัจจุบัน บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จำกัด  เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้าและบริการด้าน GPS Tracking ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมงาน เราขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆ และพัฒนาคุณภาพงานบริการที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีและประทับใจ ตอบแทนที่ท่านไว้วางใจทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา.

 

ข้อมูลบริษัท

               ชื่อบริษัท                              บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จำกัด

               ที่ตั้ง                                   สำนักงานใหญ่  :  เลขที่ 235/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

                                                       สำนักงาน สาขาสามพราน  :  เลขที่ 74/5-74/6 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

               วิสัยทัศน์                               ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร

                                                       เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

               สโลแกน                               " มั่นใจ ทั่วไทย รถใช้ North Star GPS " , " คุณภาพดี ราคาถูก บริการประทับใจ "

               รูปแบบธุรกิจ                          จำหน่ายอุปกรณ์และบริการติดตั้ง GPS Tracking , กล้องวงจรปิด CCTV และ Smart Home

               ผลิตภัณฑ์                              GPS Tracking , กล้องวงจรปิด CCTV , Smart Home

               กลุ่มลูกค้า                              องค์กรภาครัฐและเอกชน ธุรกิจส่วนบุคคลทั่วไป และที่อยู่อาศัย                 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 17,709