คำถามที่พบบ่อย

  คำถามที่พบบ่อย ???

@ GPS Tracking

Q : เอกสารที่ต้องเตรียมการติดตั้ง GPS Tracking ?

A : หน้าเล่มทะเบียนรถ + ป้ายภาษีกลม(ถ้ามี)


Q : ความสำคัญของการติดตั้ง GPS Tracking ?

A :


Q : ทำไมเวลา GPS ถึงไม่ Update ?

A :


Q : ทำไมตำแหน่งรถในโปรแกรม GPS Tracking ถึงไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบัน ?

A :


@ CCTV + Smart Home

Q : HDD 1 TB / 2 TB /4 TB กับ กล้อง 4 ตัว และ กล้อง 8 ตัว ความละเอียด 1 MP , 1.3 MP ,2 MP อยู่ได้กี่วัน ?

A :

- กล้อง 4 ตัว ความละเอียด 1 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน 

- กล้อง 4 ตัว ความละเอียด 1.3 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน

กล้อง 4 ตัว ความละเอียด 2 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน

- กล้อง 8 ตัว ความละเอียด 1 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน 

- กล้อง 8 ตัว ความละเอียด 1.3 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน

กล้อง 8 ตัว ความละเอียด 2 MP กับ HDD 1 TB อยู่ได้ ....วัน


Q : 

A :


Visitors: 7,372